''::Laa Izzata Illa Bil Islam::Wala Islama Illa Bi Syariah::Wala Syariata Illa Bi Daulah::"
غراباء..ڤڠمبارا

SI ANAK DAGANG /SI PENGEMBARA (GHURABA')
Si pengembara dagang
Pengembara, kepada selain Allah
Tidak akan merendahkan dahi,
Pengembara, kami rela ia dagang
Menjadi lambang kehidupan,
Anda tanyalah berkenaan kami,
Sesungguhnya kami tidak peduli
Terhadap pelampau,
Kami adalah tentera Allah terus
menerus, jalan kami adalah jalan
orang yang enggan tunduk
kepada kezaliman,
si pengembara dagang….
Kami tidak peduli dengan ugutan
Bahkan kami terus mara kea lam
Abadi,
Lalu kami berjihad dan
Berperang semula
Beginilah anak dagang, mereka
Yang merdeka di dunia hamba,
Si pengembara dagang…..
Berapa banyak kita teringatkan
Suatu zaman, di hari kita
Bahagia,
Dengan kitab Allah yang kita
Baca sewaktu pagi dan petang.

غرباء...غرباء....غرباء....غرباء
غرباء ولغير الله لا نحنى الجباه،
غرباء وارتضيناها شعارا للحياة،
أنت سل عنا فإنا لا نبالى بالطغاة،
نحن جند الله دوما دربنا درب الأباه،
غرباء...غرباء....غرباء....غرباء،
لن نبالى بالقيود بل سنمضى للخلود،
فلنجاهد وتناضل و نقاتل من جديد،
غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد،
غرباء...غرباء....غرباء....غرباء،
كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء،
بكتاب الله نتلوه صباحا ومساء،
غرباء...غرباء....غرباء....غرباء،
غرباء...غرباء....غرباء....غربا


"islam untuk semua, indahnya Islam"Pengembaraan Ibn Battuta Musafir Islam

ibn batuta
Buku Travelogue terkini:
Judul : Pengembaraan Ibn Battuta Musafir Islam
Pengarang : Ross E. Dunn
Penerbit : Penerbit Universiti Malaya
Genre : Ilmiah
Mukasurat : 380  halaman
Cetakan Pertama : 2005
ISBN : 9831002598
Ibn Battuta telah disanjung sebagai musafir terbesar. Selama perjalanannya yang merentang hampir tiga puluh tahun, ia telah melintasi Dunia Timur, mengunjungi daerah-daerah yang luasnya sama dengan luas 44 buah negara zaman moden, dan merentasi kawasan seluas kira-kira 73,000 batu.
Rihla karangan Ibn Battuta adalh tinjauan lengkap tentang tokoh-tokoh, tempat, pemerintahan dan pelbagai keanehan dunia Muslim pada satu per empat kedua abad ke-14, yang ditulis dalam gaya sastera yang lazim pada zamannya. Buku itu juga merupakan sebuah catatan perjalanan yang dramatis.
Sejak itu, terjemahan karya tulis tersebut, yang kesemuanya dipersiapkan berdasarkan teks cetakan karya Defremery dan Sanguinetti, telah diterbitkan dalam perbagai bahasa, termasuk bahasa Sepanyol, Itali, Jerman, Rusia, Poland, Hungary, Parsi, dan Jepun. Pada 1929 Sir Hamilton Gibb memendekkan terjemahan bahasa Inggerisnya dan mulai membuat edisi yang yang lengkap di bawah naungan Hakluyt Soceity. Bahagian terakhir daripada empat jilid itu masih dalam persiapan. Tetapi, terjemahan bahasa Inggerisnya tentang pelbagai bahagian Rihla muncul pada abad lalu sebagai buku atau sebahagian karangan dalam bentuk antologi dan majalah-majalah ilmiah.
Terjemahan Rihla begitu banyak, lengkap dengan komentar kritis tentang Ibn Battuta an riwayat pekerjaannya yang sudah berkembang sejak abad ke-18. Semua ini merupakan sunbangan yang luar biasa nilainya, suatu sumber sejarah tentang Dunia Timur yang sudah berpenghuni sejak seperempat terakhir abad ke-14. Buku ini dikutip dan disebutkan dalam ratusan karya tulis sejarah, bukan sahaja tentang hal yang ada hubungannya dengan negeri-negeri Islam, tetapi dengan China, dan empayar Byzantium.
Kandungan
1 Tangier
2 Maghrib
3 Orang Mamluk
4 Makkah
5 Parsi Dan Iraq
6 Laut Arab
7 Turki
8 Padang Rumput
9 Delhi
10 Malabar Dan Maladewa
11 China
12 Kampung Halaman
13 Mali
14 Rihla

Sinopsis  
Pada Jun 1325M, Ibn Battutah atau nama penuhnya Abu 'Abdillah Muhammad ibn 'Abdillah ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Lawati, meninggalkan Tangier untuk menunaikan haji di Makkah. Dikota suci inilah, keinginan untuk mengembara tercetus dalam dirinya dan Ibn Batuttah benar-benar menjadikannya suatu kenyataan.

Karya ini disifatkan oleh sarjana sebagai kemuncak kecemerlangan penulisan genre sastera pengembaraan. Sesungguhnya karya terjemahan "Pengembaraan Ibn Battutah" ini umpama jendela yang membolehkan khalayak pembaca melihat visual tamaddun Islam yang dirakamkan dengan sedemikian hidup oleh Ibn Batuttah. Ia amat kaya dengan maklumat tentang dunia wacana Islam, geografi, sejarah, antropologi dan juga budaya. Penterjemahan karya ini ke bahasa Melayu diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bermakna dalam pemasyhuran serta penyebarluasan karya-karya klasik Islam dan pengayaan khazanah ilmu negara oleh Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), khusus untuk tatapan masyarakat.

Kebesaran Kerajaan Melayu bukan sahaja diakui dan diagungkan oleh bangsa Melayu semata-mata, malah seorang pengembara dari Arab, Ibnu Battuta. Didalam kitabnya,Tuhfat al-Nazhar beliau menyebut selama mengelilingi dunia hanya ada tujuh raja yang memiliki kelebihan luar biasa, iaitu Raja Iraq yang berbudi bahasa, Raja Hindustani sangat peramah, Raja Yaman berakhlak mulia, Raja Turki gagah perkasa, Raja Rom sangat pemaaf, Raja Turkistan bersifat tolak ansur dan Raja Melayu Malik Al-Zahir (Sumatra) yang berilmu pengetahuan luas dan mendalam.
Pengembaraan Ibnu Battuta bermula ketika usianya 21 tahun. Beliau meninggalkan Tanjah pada hari Khamis, 14 Jun 1325 masihi. Pengembaraan beliau mengambil masa 38 tahun meliputi perjalanan sejauh 120,000 kilometer dan singgah di 44 negara di dua benua Afrika dan Asia. Beliau kembali semula ke Morocco semasa pemerintahan Sultan Abu 'Inan dan kisah pengembaraan beliau ditulis oleh Ibn Juza melalui bukunya Tuhfat al Anzhar fi Ghoraib al Absar wa Ajaib al Asfa. buku tersebut diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa dan diterbitkan dibanyak tempat.
Kisah pengembaraan Ibnu Battuta terbahagi kepada tiga pusingan. Pusingan pertama bermula dari Tangier, Afrika Utara pada 13 Jun 1325 menuju Iskandariah sebelum meneruskan pengembaraan ke Dimyath dan Kaherah. Selanjutnya Ibnu Battuta merentasi bumi Palastin menuju Damsyik dan berjalan ke Ladzikiyah, seterusnya ke Aleppo. Dalam perjalanan berkenaan, Ibnu Battuta terlihat satu kafilah sedang menuju ke Makkah untuk menunaikan ibadat haji lalu beliau bergabung dengan rombongan itu. Beliau menetap di Makkah selama 2 tahun.
Ibnu Battuta meneruskan pengembaraannya ke Yaman melalui jalan laut dan melawat Aden, Mombosa, Timur Afrika dan menuju ke Kulwa. Beliau kembali ke Oman dan balik semula ke Mekkah untuk menunaikan Haji pada tahun 1332 masihi, melaui Hormuz, Siraf, Bahrin dan Yamama.
Pada pusingan kedua pengembaraanya, Ibnu Battuta ke Syam dan Laut Hitam, Laut yang dihubungkan ke Laut Tengah oleh Selat Bosporus dan Laut Marmara serta Dardanela. Dari Laut Hitam, Ibnu Battuta meneruskan pengembaraannya ke Bulgaria, Rom, Rusia, Turki serta pelabuhan terpenting di Laut Hitam iaitu Odesia kemudian menyusuri sepanjang Sungai Danube.
Ibnu Battuta kemudian belayar menyeberangi Laut Hitam ke Semenanjung Crimea di mana beliau mengunjungi Rusia Selatan dan seterusnya ke India. Di India beliau pernah dilantik menjadi kadi dan tinggal selama beberapa tahun dan berkhidmat dengan keluarga seorang sultan. Beliau melanjutkan pengembaraannya hingga ke Sri Langka, Indonesia dan Canton, ibu negara Hong Kong. Kemudian Ibnu Battuta mengembara pula ke Sumatera, Indonesia dan melanjutkan perjalanan melalui laut Amman sebelum meneruskan perjalanan darat ke Iran, Iraq, Palestin dan Mesir. Beliau kembali ke Makkah untuk menunaikan Ibadah Haji yang ke tujuh (terakhir) pada bulan November 1348 mesihi.
Perjalanan beliau ketiga bermula pada 753 Hijrah dimana beliau sampai ke Mali di tengah Afrika Barat sebelum kembali semula ke Pas, Maghribi untuk mentafsir hasil pengembaraannya. Salah seorang penulis Dar Ifta' di Pas iaitu Mohad. Ibnu Juza telah menyunting buku beliau dan menyusun dengan gaya bahasa yang teratur. Ibn Juza mengambil masa selama 3 bulan untuk menyelesaikan tugasnya pada 9 Disember 1355 masihi.
Setiap kali mengunjungi sesebuah negeri atau negara, Ibnu Battuta akan membuat catatan terperinci mengenai penduduk, pemerintah, ulamak serta kezaliman yang dilaksanakannya. Beliau turut menceritakan pengalamannya menempuh pelbagai cabaran seperti diserang penjahat, hampir lemas bersama kapal yang karam dan nyaris dihukum penggal oleh pemerintah yang zalim. Tetapi malangnya, pencapaian Ibnu Battuta yang luar biasa itu tidak mendapat penghargaan sewajarnya apabila manuskrip catatannya dirampas dan di sembunyikan kerajaan Perancis yang menjajah kebanyakan negeri di benua Afrika.
Manuskrip catatan beliau dipercayai disimpan di Bibliotheque Nationale, Paris, menyebabkan bangsa Arab sendiri tidak dapat menghargai pencapaiannya sebagai seorang pelayar Islam yang agung. Hakikatnya, Ibnu Battuta adalah perintis pengembaraan dunia yang berjaya menguasai benua Afrika dan Asia serta pengarang yang menghasilkan karya penting dalam dunia Islam


sumber: Berita Harian, 29 mei 2003, laman ummah.org.uk dan islam.gov.
Related Posts with Thumbnails